Saturday, December 30, 2017

Thánh lễ truyền chức sáu
Video Thánh lễ truyền chức Phó Tế cho hai thầy M. Stephen Nguyễn Văn Hóa, O.Cist và thầy M. Phêrô-Bình Phạm Đăng Quỳnh, O.Cist dưới sự đặt tay của Đức Cha Gerald R. Barnes, Giám Mục Giáo Phận San Bernardino.

Tại Đan Viện Thánh Giuse Lucerne Valley
21010 Lucerne Valley Cutoff
Lucerne Valley , CA 92356
Lúc 11:00 giờ sáng
Thứ Năm Lễ Các Thánh Anh Hài, ngày 28 tháng 12, 2017


Nghi Lễ Truyền Chức Phó TếVideo toàn cảnh lễ phong chức Gear 360 (độ) 

No comments:

Post a Comment