Saturday, December 30, 2017

"Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv. 135:1)


Ngày 28 tháng 12 năm 2017 là một cột mốc mới đối với Đan Viện Xitô Thánh Giuse, Lucerne Valley, California. Thật vậy từ ngày Đan Viện được thiết lập, hôm nay hai thành viên của Đan Viện được Đức Cha Gerald R. Barnes, Gm. Giáo Phận San Bernardino truyền chức Phó Tế là Thầy M. Stephen Nguyễn Văn Hoá và Thầy M. Peter-Bình Phạm Đăng Quỳnh.

Đây là lần đầu tiên có Thánh Lễ truyền chức tại Đan Viện, ngoài Đức Cha Giáo Phận còn có Quý Cha, Quý Sơ và khoảng 250 người thân của Đan Viện tham dự, với thời tiết tuyệt vời đã tăng thêm niềm vui và sự bình an cho mọi người trong ngay hồng phúc này.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse cũng như cám ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Sơ và các Ân nhân và Thân Hữu đã đến hiệp tâm tình tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Hai Tân Phó Tế.

No comments:

Post a Comment