Monday, May 7, 2018

Một Số Hình Ảnh Đan Viện Thánh Giuse

Đức Thánh Cha Phanxicô 
Chúc Lành Cho Công Trình Xây Dựng Đan Viện - The Pope blesses the planMô Hình Tổng Thể Đan Viện - Master Plan


Mô Hình Hội Trường- Future Hall


Lễ Thánh Giuse 2018 - Celebration of the feast of St. Joseph