Wednesday, December 13, 2017

Thánh lễ an táng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương

Trực Tiếp Truyền Hình lúc 10 giờ sáng Cali ngày 14.12.2017

No comments:

Post a Comment