Monday, November 27, 2017

Trực Tiếp Trình Hình Đức Thánh Cha Phanxicô Viếng Thăm Myanmar và Bangladesd 

 2017.11.28 - Pope Francis in Myanmar - Meeting with Authorities and civil Society(giờ California:2:40 am/ Việt Nam 17:40 pm )
2017.11.29 - Pope Francis in Myanmar - Holy Mass in the Kyaikkasan Ground (giờ California18:00 pm ngày 28.11.2017/ Việt Nam 9:00 am ngày 29.11.2017)2017.12.01 - Pope Francis in Bangladesh - Holy Mass and Priestly Ordinations(giờ California 20:00 pm ngày 30.11.2017/ Việt Nam 1:00 am ngày 01.12.2017)

No comments:

Post a Comment