Mục Lục


 •   1-Thánh Ca Chúa Thánh Thần
 •   2-Thánh Ca Mùa Chay
 •   3-Thánh Ca Phục Sinh
 •   4-Thánh Ca Mùa Vọng
 •   5-Thánh Ca Giáng Sinh
 •   6-Thánh Ca Đức Mẹ CD 1    CD 2
 •   7-Thánh Ca Thánh Giuse
 •   8-Thánh Ca Thánh Thể
 •   9-Thánh Ca Cầu Hồn
 • 10-Thánh Ca Hôn Phối
 • 11-Thánh Ca Các Thánh Tử Đạo
 • 12-Nhớ Về Tổ Tiên
 • 13-Nghĩa Mẹ Công Cha

Các Tuyển Tập Thánh Ca:

 • Lm Oanh Sông Lam
 • Lm Duy Thiên
 • Lm Nguyễn Văn Tuyên
 • Lm Duy Thiên
 • Lm Văn Chi
 • CD Dấu Ấn
 • CD Đêm Tình Thánh
 • CD Dấu Chân
 • CD Chung Lời Tán Tụng 1
 • CD Chung Lời Tán Tụng 2
 • CD Lòng Chúa Nhân Hậu

No comments:

Post a Comment