Monday, June 17, 2019

Pitures of Saint Joseph Monastery

 Thánh Giá 33' Trên Núi Trước Đan Viện
 Tượng Thánh Giuse và Thánh Giá Nguyện Đường
 Toàn Cảnh Đan Viện
 Bên Trong Nguyện Đường Lễ Thánh Giuse Thợ, Bổn Mạng Đan Viện


 Làm Phép Nền Hội Trường ngày 5 tháng 5 năm 2019
 Đài Thánh Giuse


 Dâng Hương Kính Thánh Giuse
 Rước Kiệu Thánh Giuse
 Bản Vẽ Hội Trường Sắp Xây
 Mô Hình Tổng Thể Đan Viện
 Chúa Giêsu Cầu Nguyện
 Thánh Bernard

Cộng Đoàn Nguyện Kinh

 Ora et Labora


No comments:

Post a Comment