Wednesday, December 6, 2017

Thông Báo/Announcement

Thông báo về lễ Phong Chức Sáu ngày 28-12-2017

Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa 
Đan Viện Thánh Giuse Lucerne Valley
Thuôc Dòng Xitô Phước Sơn 
hân hoan báo tin 
Thánh Lễ truyền chức phó tế cho hai thầy:
M. Stephen Nguyễn văn Hóa, O.Cist
và 
M.Phêrô Bình Phạm Đăng Quỳnh., O.Cist
dưới sự đặt tay của
Đức cha Gerald R. Barnes
Giám Mục Giáo Phận San Bernardino.
tại Đan Viện Thánh Giuse Lucerne Valley
21010 Lucerne Valley Cutoff
Lucerne Valley , CA 92356
Lúc 11:00 giờ sáng
Thứ Năm ngày 28 tháng 12,2017 

No comments:

Post a Comment